Utviding og nye prisar på klubbkolleksjonen til Hafslo IL

Hafslo IL har vedteke å utvide klubbkolleksjonen med t-skjorte og bag med verknad frå 5.april 2018. Frå før har det vore mogleg å kjøpe jakke, gensar og bukse, og no er det også mogleg å kjøpe t-skjorte og bag i tillegg til klubbpris.

Bilete og nye prisar på klubbkolleksjonen gjeldande frå 26.mars 2018 finn de her.

Alle produkt blir levert med klubblogo og sponsormerke.

Jakke, gensar og bukse kan alle kjøpe på Sport 1 Sportsbui i Gaupne. Bag og t-skjorte må no i byrjinga bestillast via lagleiaren dykkar. Om de ikkje har lagleiar som organiserer bestilling, kan de sende bestilling til leiar@hafslo-il.no. NB: Hugs å opplyse om produkt og storleik. Informasjon om betaling kjem i ettertid.

Om nokon ønskjer initialar eller plotternamn kjem det i tillegg. NB: Når det gjeld bagen, vil det i utgangspunktet vere initialer som er mest aktuelt, eventuelt korte namn. All bestilling av initialer/plotternamn må sendast til lagleiar, evt til leiar@hafslo-il.no. Pris for initialer/plotternamn er kr.8 per bokstav. Første bestilling av plotternamn og initialar skjer etter klubbkvelden torsdag 5.april. Melding om betaling kjem når initialane/namna er klare. Trykking av namn/initialar vert organisert og avtalt med NTP eller Sportsbui når alt er klart.

 

Eventuelle spørsmål om klubbkolleksjonen kan rettast til leiar@hafslo-il.no.