Treningsavgift / deltakaravgift

Satsane for treningsavgift / deltakaravgift er:

Satsar for treningsavgift/deltakaravgift, sesongen 2018

 Fødd 2018 – 2012, 0-5 år : kr 0

Fødd 2011 – 2007, 6 – 10 år, kr 200

Fødd 2006 – 2003, 11-14 år, kr 400

Fødd 2002 – 1999, 15 -19 år, kr 600

Senior damer kr 600

Senior herrar: Ikkje seniorlag 2018

Gjeldande retningslinjer for treningsavgift/deltakaravgift finn de i lenkja nedanfor:

Retningslinjer for treningsavgift – Hafslo IL – sesongen 2018