Påmelding aldersfastlagd fotball 2018

Her kan du sende inn påmelding til aldersfastlagd fotball.

For å spela fotball for Hafslo idrettslag må følgjande vera oppfylt:
1. Medlemskap i Hafslo Idrettslag.
2. Betale treningsavgift til idrettslaget.
Treningsavgift er: Alder 0 - 5 år: gratis, 6 – 10 år: kr 200, 11 – 14 år: kr 400, 15 – 19 år: kr 600,
3. Utføre dugnadsarbeid som: Medlem av fotballgruppa, medlem i foreldrelaget, trenar, oppmann, loddsal, anna arbeid
4.Jobba 2 dugnadsvakter på Lerum Cup (23.juni - 25.juni 2018 OBS! laurdag - måndag) eller betale 1500 kr pr. påmeldt barn for fritak for dugnad under Lerum Cup.

Du får eigen e-post med lenkje til faktura for medlemsskap og treningsavgift gjennom minidrett.no til opplyst e-postadresse. NB: Det er viktig at medlemsskap/treningsavgift blir betalt innan fristen på fakturaen, då påmeldinga dannar grunnlag for påmelding av lag i seriespel sesongen 2018

Du må sende inn eitt skjema pr. barn.

Oppgi gjerne kontaktinformasjon for begge føresatte