Gratis medlemsskap i Hafslo IL for born og unge i 2023 sponsa av Luster Sparebank

Like før jul fekk vi ei gladmelding frå hovudsponsoren vår Luster Sparebank om at dei ville sponse medlemsskap for born og unge i idrettslaga dei er hovudsponsor for i 2023! Hafslo IL er svært takksame for dette, og ønskjer både eksisterande medlemer og eventuelle nye medlemer velkomne som medlemer i Les vidare Gratis medlemsskap i Hafslo IL for born og unge i 2023 sponsa av Luster Sparebank

Påmelding til aktivitetar i regi av Hafslo IL sesongen 2023

Då har vi snart avslutta nok eit flott år og sesong med stor og variert aktivitet i Hafslo Idrettslag. Idrettslaget vil takke alle medlemene våre som har delteke på ulike aktivitetar og alle andre som har vore medlemer i 2022! No er det mogleg å melde seg på aktivitetar sesongen Les vidare Påmelding til aktivitetar i regi av Hafslo IL sesongen 2023

SFE-Cup – hoppleik for alle ved Sogn Skisenter laurdag 2.april

Laurdag 2.april kl 12 blir det lengdekonkurranse (med atterhald om dårleg vær og utsetting til 03.04.22) i det nye hoppanlegget på Sogn Skisenter (ved Banktrekket). Det vert laga hoppar for 2, 5 ,8, 11 og 20 meter lengde.  Spor vert laga kun for bruk av hoppski. Alle andre typar ski kan Les vidare SFE-Cup – hoppleik for alle ved Sogn Skisenter laurdag 2.april

Første renn i skileikanlegget for hopp på Sogn Skisenter laurdag 5.mars

Laurdag 5.mars 2022 vart det for første gong arrangert hopprenn i det nye anlegget for skileik for hopp ved Banktrekket ved Sogn Skisenter. På nærmiljøanlegget vart små hoppbakkar 5 meter, 10 meter og 19 meter teke i bruk. Hopparar i alderen 4 til 68 år deltok i det første rennet Les vidare Første renn i skileikanlegget for hopp på Sogn Skisenter laurdag 5.mars

Organisering og plan for alpint og freeski -vintersesongen 2022

Det er fantastisk at det er så mange born og unge som ynskjer å være med i skibakken på onsdagane. Alpingruppa ynskjer å lage eit best mogleg tilbod, slik at flest mogleg finn seg til rette på treningane. Lars Olav har på vegner av Alpingruppa utarbeidd litt informasjon med plan Les vidare Organisering og plan for alpint og freeski -vintersesongen 2022

Oppstart Hoppleik ved Sogn Skisenter torsdag 13.januar

Hoppgruppa planlegg oppstart av hoppleik ved Sogn Skisenter torsdag 13.januar frå kl.1815 ved Banktrekket. Ved oppstart vert det laga bakkar for hopp 2, 5 og 10 meter. Vidare vert det laga hopp for om lag 20 meter lengde. Rettleiarar vert til stades frå kl. 18.15 på torsdagar og laurdagar frå Les vidare Oppstart Hoppleik ved Sogn Skisenter torsdag 13.januar

Bli med på Skicup 2022

Barneidrettsgruppa startar no opp den tradisjonsrike skicupen 2022. Grunna korona-situasjonen vert det ikkje arrangert samlingar på Heggmyrane dei første onsdagane framover. No i byrjinga vert det derfor lagt opp til elektronisk påmelding, og elektronisk registrering av turar som i fjor, sjå lenkje til skjema nedanfor. Det er opp til kvar Les vidare Bli med på Skicup 2022

Påmelding til aktivitetar i regi av Hafslo IL sesongen 2022

Då er vi i gong med eit nytt år, og sjølv om korona-pandemien framleis set nokre begrensningar for utøving av aktivitet ved inngangen til 2022, håpar vi likevel at situasjonen betrar seg og at vi etterkvart kan tilby stor og variert aktivitet utan for mange restriksjonar. Hafslo Idrettslag vil gjere Les vidare Påmelding til aktivitetar i regi av Hafslo IL sesongen 2022

Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021

På grunn av korona-situasjonen, har Barneidrettsgruppa tenkt alternativt når det gjeld oppstart av skicupen vintersesongen 2021. Dette er eit arrangement som vanlegvis samlar opp mot 100 deltakarar i alderen 6 til 12 år + foreldre kvar onsdag i løpet av vintersesongen. Dessverre er det ikkje mogleg på noverande tidspunkt å Les vidare Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021