Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021

På grunn av korona-situasjonen, har Barneidrettsgruppa tenkt alternativt når det gjeld oppstart av skicupen vintersesongen 2021. Dette er eit arrangement som vanlegvis samlar opp mot 100 deltakarar i alderen 6 til 12 år + foreldre kvar onsdag i løpet av vintersesongen. Dessverre er det ikkje mogleg på noverande tidspunkt å Les vidare Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021

Påmelding fotballsesongen 2021

Sjølv om korona-pandemien framleis påverkar aktiviteten i samfunnet vårt, håpar vi likevel på ein meir normal fotballsesong i 2021 samanlikna med førre sesong. Kretsen planlegg sesongen på vanleg måte, og fristane for påmelding av lag til fotballsesongen 2021 nærmar seg. Fotballgruppa vår førebur også sesongen på vanleg måte. Alle som Les vidare Påmelding fotballsesongen 2021

Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Hafslo Idrettslag har ei eiga Barneidrettsgruppe for born opp til 12 år. Barneidrettsgruppa er svært viktig for rekruttering og tilrettelegging av varierte aktivitetar på tvers av særgruppene for dei yngste medlemene våre.   Leiar og styremedlemene i Barneidrettsgruppa har ansvaret for å organisere og lage ein plan for ulike aktivitetar Les vidare Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Hafslo Idrettslag er opptekne av vidareutviklinga av Hafslo sentrum, og har i dag sendt innspel til varsel om start av områderegulering for Hafslo sentrum, melding om oppstart av planarbeid Plan-id 2020004 i Luster kommune. Høyringsfristen var 3.desember, men er no utsett til 18.desember. Det er også invitert til open kontordag Les vidare Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Oppstart basistreningar i veke 45

Måndagar og tysdagar framover vert det basistreningar i regi av skigruppene. Oppstart måndag 2. november 2020. Treningane er opne for alle medlemer i idrettslaget, men grunna korona-restriksjonar kan det ikkje vere meir enn 20 deltakarar i gymsalen. Aldersgruppe frå ca. 10 år og oppover. Måndagar kl 18.00-19.30 Basistrening koordinasjon (i Les vidare Oppstart basistreningar i veke 45

Per Birger Lomheim fekk tildelt Kongens fortjenstmedalje

Under dagens kommunestyremøte på Eikum Hotell fekk ein av våre tillitsvalde Per Birger Lomheim tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin enorme frivillege innsats for idretten i meir enn 60 år. Per Birger vart tydeleg overraska og rørt då han fekk tildelt den velfortente medaljen av ordførar Ivar Kvalen i byrjinga av Les vidare Per Birger Lomheim fekk tildelt Kongens fortjenstmedalje

Saksdokument – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020 kl.20

Viser til tidlegare innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hafslo IL torsdag 24.september 2020 på Eikum Hotell kl.20: https://hafslo-il.no/2020/09/innkalling-ekstraordinaert-arsmote-hafslo-il-torsdag-24-september-2020/ I lenkjene nedanfor finn de som tidlegare varsla oppdatert kostnadsoverslag og finansiering til sak 2 og utkast til driftsavtale med Sogn Skisenter til sak 3. Styret i Hafslo IL er positive til Les vidare Saksdokument – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020 kl.20