Årsmøte for Hafslo IL torsdag 29.februar 2024

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2023 torsdag 29.februar 2024 kl.19. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Det vert vanlege årsmøtesaker. Førebels saksliste og årsmelding for 2023 finn de i lenkjene nedanfor: Andre saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet må vera kome styret i hende Les vidare Årsmøte for Hafslo IL torsdag 29.februar 2024

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Hafslo IL – onsdag 3.januar 2024 kl.20

Styret i Hafslo IL kallar inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 3.januar 2024 kl.20 digitalt via Teams for handsaming av følgjande saker: 1. Godkjenne avtale mellom Hafslo IL og Sogn Skisenter om bygging og drift av hopp- og friskianlegg ved Sogn Skisenter. 2. Godkjenne innsending av spelemiddelsøknader for følgjande anlegg: a. Les vidare Innkalling til ekstraordinært årsmøte Hafslo IL – onsdag 3.januar 2024 kl.20

Gåva vi fekk frå Luster Sparebank i desember 2022 sørgjer for gratis medlemsskap og treningsavgift i Hafslo IL for born og unge i 2024!

Like før jul i fjor fekk vi ei gladmelding frå hovudsponsoren vår Luster Sparebank om at dei ville sponse medlemsskap for born og unge i idrettslaga dei er hovudsponsor for i 2023! Gåva har sørga for gratis medlemsskap for born og unge 0-19 år i Hafslo IL i 2023. No Les vidare Gåva vi fekk frå Luster Sparebank i desember 2022 sørgjer for gratis medlemsskap og treningsavgift i Hafslo IL for born og unge i 2024!

HAUSTMARKNAD 2023 – TUSEN TAKK TIL ALLE SOM STØTTA OSS

Hafslo IL arrangerte den tradisjonelle marknadshelga laurdag 4. og søndag 5.november 2023. Laurdagen var det stand på Spar Hafslo med lynlotteri, tippekonkurransar og loddsal. I forkant var det også loddsal og stand ved SPAR Hafslo laurdag 28.oktober. Søndag 5.november var det tradisjonell Haustmarknad i Samfunnsbygget på Hafslo frå kl.1530. Marknadssøndagen Les vidare HAUSTMARKNAD 2023 – TUSEN TAKK TIL ALLE SOM STØTTA OSS

Treningsavgift/deltakaravgift fotballsesongen 2023

I desse dagar blir det sendt ut faktura for treningsavgift/deltakaravgift elektronisk via medlemsregisteret til alle som har meldt seg på fotballsesongen 2023. NB: Det er berre ei treningsavgift uavhengig kor mange aktivitetar ein er med på. Det betyr at dei som allereie har betalt treningsavgift for deltaking på skiaktivitetar, ikkje får tilsendt Les vidare Treningsavgift/deltakaravgift fotballsesongen 2023