Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Hafslo Idrettslag har ei eiga Barneidrettsgruppe for born opp til 12 år. Barneidrettsgruppa er svært viktig for rekruttering og tilrettelegging av varierte aktivitetar på tvers av særgruppene for dei yngste medlemene våre.   Leiar og styremedlemene i Barneidrettsgruppa har ansvaret for å organisere og lage ein plan for ulike aktivitetar Les vidare Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Hafslo Idrettslag er opptekne av vidareutviklinga av Hafslo sentrum, og har i dag sendt innspel til varsel om start av områderegulering for Hafslo sentrum, melding om oppstart av planarbeid Plan-id 2020004 i Luster kommune. Høyringsfristen var 3.desember, men er no utsett til 18.desember. Det er også invitert til open kontordag Les vidare Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Oppstart basistreningar i veke 45

Måndagar og tysdagar framover vert det basistreningar i regi av skigruppene. Oppstart måndag 2. november 2020. Treningane er opne for alle medlemer i idrettslaget, men grunna korona-restriksjonar kan det ikkje vere meir enn 20 deltakarar i gymsalen. Aldersgruppe frå ca. 10 år og oppover. Måndagar kl 18.00-19.30 Basistrening koordinasjon (i Les vidare Oppstart basistreningar i veke 45

Per Birger Lomheim fekk tildelt Kongens fortjenstmedalje

Under dagens kommunestyremøte på Eikum Hotell fekk ein av våre tillitsvalde Per Birger Lomheim tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin enorme frivillege innsats for idretten i meir enn 60 år. Per Birger vart tydeleg overraska og rørt då han fekk tildelt den velfortente medaljen av ordførar Ivar Kvalen i byrjinga av Les vidare Per Birger Lomheim fekk tildelt Kongens fortjenstmedalje

Saksdokument – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020 kl.20

Viser til tidlegare innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hafslo IL torsdag 24.september 2020 på Eikum Hotell kl.20: https://hafslo-il.no/2020/09/innkalling-ekstraordinaert-arsmote-hafslo-il-torsdag-24-september-2020/ I lenkjene nedanfor finn de som tidlegare varsla oppdatert kostnadsoverslag og finansiering til sak 2 og utkast til driftsavtale med Sogn Skisenter til sak 3. Styret i Hafslo IL er positive til Les vidare Saksdokument – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020 kl.20

Innkalling – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020

Styret i Hafslo IL kallar inn til ekstraordinært årsmøte for Hafslo Idrettslag torsdag 24.september 2020 kl.20 på Eikum Hotell. Bakgrunnen for innkallinga er at det er naudsynt å få på plass årsmøtevedtak for innsending av søknad om spelemidlar for anlegga K10 og K19 med tilhøyrande fasilitetar ved Sogn Skisenter innan Les vidare Innkalling – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020

Klubbveke hos Intersport Sogndal – Kick Off Fotballsesongen 2020

Fotballsesongen 2020 er endeleg i gong, og i neste veke (måndag 24 august til laurdag 29.august) er det klubbveke hos klubbsponsoren vår Intersport Sogndal med gode tilbod for medlemer i Hafslo IL på klubb-kolleksjon, fotballsko mm. Medlemer i Hafslo IL får 30% rabatt av veil. pris på klubbkolleksjonen i løpet Les vidare Klubbveke hos Intersport Sogndal – Kick Off Fotballsesongen 2020