Oppdatering – miniputt turnering på Hafslo vert arrangert søndag 17.september 2023

På foreldremøtet 18.april 2023 vart det informert om at Hafslo IL skulle arrangere miniputt turnering søndag 11.juni 2023. I dialog med Kaupanger IL og fotballkretsen, er klubbane vorte samde om å byte arrangørstader innbyrdes. Det betyr at Kaupanger IL arrangerer miniputt turnering søndag 11.juni 2023, og Hafslo IL arrangerer turnering søndag 17.september 2023.

Takk til Kaupanger IL og fotballkretsen for god dialog og samarbeid med å få byte arrangørhelgar!

Vi ønskjer alle miniputt-laga våre lukke til på den første miniputt turneringa i Lærdal førstkomande søndag!

Fotballgruppa Hafslo IL