Treningsavgift / deltakaravgift

Satsar for treningsavgift/deltakaravgift i Hafslo IL sesongen 2023

 Fødd 2018 – 2023, 0-5 år, kr 0

Fødd 2014 – 2017, 6 – 9 år, kr 250

Fødd 2009 – 2013, 10-14 år, kr 500

Fødd 2004 – 2008, 15 -19 år, kr 750

Senior fotball herrer, kr 1500 (frå 20 år og oppover)

Senior fotball damer, kr 1000 

Senioridrett (ved deltaking i konkurranse utanom fotball),  kr 1000

NB: Medlemene betaler berre ei treningsavgift/deltakaravgift, uansett kor mange aktivitetar ein deltek på.

Ved betalt trenar og bruk av betalt hall/treningsareal, kan prisen aukast (Gjeld både vaksne og ungar)

Medlemsavgift kjem i tillegg, og skal vera betalt før ein kan delta i aktivitetar for Hafslo idrettslag.

Gjeldande retningslinjer for treningsavgift/deltakaravgift finn de i lenkja nedanfor: