Hafslotrimmen

I lenkja under finn de skjema for trimbøkene sesongen 2023 i både PDF og Word-format med vegforklaring, informasjon om betaling med meir.

Georeg/postkassetrimmen: Det er no lagt til rette for at du kan ta i bruk desse app’ane for registrering av dine turar som alternativ til å skriva i turtrim-bøkene. App’ane kan lastast ned via Google Play, App Store eller tilsvarande. Turtrim-bøkene vil framleis vere tilgjengeleg, men vi oppfordrar til bruk av ein av desse app’ane.