Blombakken 1946

Blombakken 1946

Hoppsporten stod i mange år sterkt på Hafslo. Dette biletet er teke i 1946 under stillaset i Blombakken på Mollandsmarki. Frå venstre Ola Elveset, Torodd Sterri, Martin Hauge og Anders Nyseth. Sterri vart fylkesmeister i hopp i 1946 og 1948 og har og delteke i Holmenkollrennet. Ukjend fotograf.

Bilete og tekst er henta frå Fylkesleksikonet til NRK Sogn og Fjordane, http://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Lag_og_organisasjonar_i_Luster