Mollandsmarka kartet er offisielt opna!

Bildet syner  to medaljevinnarane i klassse gutar 15-16 år. Audun Kristian Oklevik, Hafslo tok gull og Eirik Albretsen tok sølv i KM-mellom 14.juni 2014
Bildet syner to medaljevinnarane i klassse gutar 15-16 år. Audun Kristian Oklevik, Hafslo tok gull og Eirik Albretsen tok sølv i KM-mellom 14.juni 2014

Hafslo IL v/orienteringsgruppa har opna nytt kart over Mollandsmarka, Hillestadstølen og Heggmyrane. Kartet er på 10 kvadratkilometer og er det største kartet som Hafslo Il disponerer. Arbeidet med kartet vart starta opp i 2010 og fullført våren 2014. Det er i alt løyvd 190 000 kr i spelemidlar og kommunale tilskot til anlegget. Anlegget vart opna ved at Hafslo IL arrangerte KM-mellom den 14.juni