Ny ordning politiattest

Ordninga med politiattestar er blitt endret. No skal kvart enkelt individ
søkje elektronisk og idrettslaga skal stadfeste behovet.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som
innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming, skal avkrevast politiattest.

Meir informasjon og elektronisk søknad finner du på denne sida: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/