Får du ikkje betalt medlemsskapet ?

Det viser seg at det er nokre barnesjukdomar i det nye systemet.
Derfor får nokre av dykk feilmeldingar og problem med å betala gjennom systemet.
Feilmeldingane kan vera:
«Kortet er i karantene …»
«Du har ikkje tilgang….»
Desse feila må rettast av support sentralt, så det er viktig at de sender melding til underteikna.

Det elektroniske medlemssystemet vil vera til god hjelp for idrettslaget når det t.d. gjeld rapporteringar.  Derfor vil me gjerne at alle kjem inn i systemet etter kvart.

For styret HIL

Erna Hamrum, erna.hamrum@sfj.no, 99 39 56 32