Årsmelding og saksliste til årsmøtet 8.februar 2018

Som tidlegare varsla på heimesida og på facebook-sida vår den 11.januar, vert det årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2017 torsdag 8.februar 2018 kl.19.30. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Minner om at saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet, må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan torsdag 25.januar 2018.

Årsmelding for 2017 med saksliste finn de i lenkja nedanfor, og i tillegg er dokumenta tilgjengelege for medlemene på Spar Hafslo, Lustraporten (YX), Esso og i Luster Sparebank sin filial på Hafslo.

ÅRSMELDING HAFSLO IL 2017 m/saksliste

Vi ønskjer medlemene vel møtt til årsmøte på Eikum Hotell torsdag 8.februar 2018 kl. 19.30.

Styret Hafslo IL