Årsmøte for Hafslo IL 8.februar 2018

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2017 torsdag 8.februar 2018 kl.19.30.

Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet, må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan 25.januar 2018.

Årsmelding med saksdokument vert gjort tilgjengeleg for medlemene i god tid før årsmøtet, og vi kjem tilbake med informasjon om korleis og når dette skjer på heimesida vår, på facebook-sida vår og i lokalavisa.

Styret i Hafslo IL