Haustprogram for Barneidretten fram til haustferien

I lenkja nedanfor finn de haustprogrammet for Barneidretten fram til haustferien. Programmet gir ei oversikt over organiserte aktivitetar HIL har for barn mellom 6 og 11 år.

Barneidrett – Haustprogram 2018 – 1.termin

For born i alderen 0-5 år er det småbarnstrim i gymsalen kl.1700-1800 kvar tysdag.

 

Følg med på heimesida vår www.hafslo-il.no eller Facebook-sida vår (Hafslo Idrettslag) for eventuelle endringar.