Dugnad Lerum Cup 2019

Det nærmar seg årets Lerum Cup som vert arrangert laurdag 22.juni til søndag 24.juni 2019.

Som vanleg vert det fellesdugnad for alle trenarar, lagleiarar og andre som vil hjelpe til onsdag 19.juni kl.17. Alle trenarar og lagleiarar får tilsendt eigen e-post med informasjon om dette.

På grunnlag av mottekne dugnadsskjema, er det sett opp dugnadslister for kiosk og parkering i løpet av helga. Dugnadslistene blir sendt per e-post til alle som er sett opp på dugnad, men de finn også desse i lenkjene nedanfor.

NB: Om det er nokon som har spørsmål knytt til dugnadslistene for kiosken, må de ta kontakt med Erna Hamrum per tlf. 99395632 eller e-post: erna.hamrum@sfj.no så snart som mogleg.

Er det nokon som har spørsmål knytt til dugnadslistene for parkering, må de ta kontakt med Ove Midtbø tlf. 41375655 eller e-post ovemidtbo@hotmail.com så snart som mogleg.

Håpar alle kan stille med godt humør på oppsette vakter, og bidra til enno ei flott fotballhelg i fotballbygda Hafslo!