Årsmøte Hafslo Idrettslag torsdag 13.februar 2020

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2019 torsdag 13.februar 2020 kl.19.

Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan torsdag 30.januar 2020.

Årsmelding for 2019 med saksdokument vert gjort tilgjengeleg for medlemene seinast ei veke før årsmøtet. Vi kjem tilbake med informasjon om dette på heimesida og på facebook-sida vår.

Hovudstyret i Hafslo IL