Innkalling – ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020

Styret i Hafslo IL kallar inn til ekstraordinært årsmøte for Hafslo Idrettslag torsdag 24.september 2020 kl.20 på Eikum Hotell.

Bakgrunnen for innkallinga er at det er naudsynt å få på plass årsmøtevedtak for innsending av søknad om spelemidlar for anlegga K10 og K19 med tilhøyrande fasilitetar ved Sogn Skisenter innan søknadsfristen 1.oktober 2020. Meir om bakgrunnen for innkallinga, og sakene som skal handsamast finn de i lenkja nedanfor:

Følgjande saker skal handsamast på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 24.september:

  1. Endre gjeldande anleggsplan for 2019-2022, der Hafslo IL står som søkjar om spelemidlar for anlegga K10 og K19 med tilhøyrande fasilitetar ved Sogn Skisenter.
  2. Tilleggsfinansiering som følgje av endra plassering av anlegga. Dette gjeld primært ekstra kostnader til skitau og lysanlegg, jf. oppdatert kostnadsoverslag. Tilleggsfinansieringa utgjer kr.100.000,-.
  3. Godkjenne driftsavtale mellom Hafslo IL og Sogn Skisenter for hoppanlegga K10 og K19 med tilhøyrande fasilitetar i gjeldande reguleringsplan

Styret kjem tilbake med oppdaterte saksdokument (oppdatert kostnadsoverslag, jf. punkt 2 og utkast til driftsavtale, jf. punkt 3) og innstilling til vedtak i årsmøtesakene ovanfor her på heimesida og på facebook-sida vår innan torsdag 17.september 2020.

Vi ønskjer alle medlemer velkomne til ekstraordinært årsmøte torsdag 24.september 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettast til leiar Ove Midtbø på telefon 41375655 eller e-post ovemidtbo@hotmail.com.

Hafslo 10.september 2020

Hovudstyret i Hafslo IL