Dugnad kiosk Lerum Cup 2014

DUGNAD LERUM CUP 27.-29.juni 2014

Listene for kiosken er for det meste sett opp etter kva dugnadsinnsats de har kryssa for då de melde på ungane dykkar.  Kvar familie er sett opp med 2 dugnadsvakter, som det vart informert om på påmeldingsskjema for fotballen.  Trenarane er fritekne for vakter, oppmenn jobbar 1 vakt. For dei ungane som ikkje er meldt på skriftleg, har me sett dykk opp der me har behov.

Sjekk på lista om du har høve til å jobba på den oppsette vakta.  Dersom det er vanskeleg, prøv å byta med ei anna vakt  UANSETT SKAL ENDRING MELDAST TIL ERNA !!! Meld frå så raskt du kan

Info til kioskarbeidet:

* Bilar til dugnadsarbeidarane skal parkerast på området til Ruth Karin/Tom Idar  Kvam, altså jordet til høgre før du kjem til Moane.
*  I klubbhuset ligg Cup-T-skjorter og capsar.  Hent der før du møter på vakta di
*  I nordre del av kiosken foregår mykje matproduksjon.  Bruk inngangen i sør viss du skal ha vakt der.
*  Alle som arbeider dugnad for Hafslo, får mat og drikke på vakta si (pølse, grillmat, svele, brus,  kaffi).
Dette gjeld både dei som arbeider i kioskane, parkeringsvakter og dommarane våre.
*  All mat og drikke til dugnadsfolket skal registrerast.  Ved alle utsalsplassane er det utlagt lister der de fører opp utsalsprisen for varene.
*  Det skal og førast reknskap for det som Sogndal fotball tek ut av varer til sine dugnadsfolk.  Dei skal levera rekvisisjon.  De fører totalsummen på rekvisisjonen og legg den i eigen kasse i kiosken. Dei skal kun ha mat og drikke som HIL sine folk.
Det er kun dugnadsvakter for Hafslo IL og Sogndal fotball som har avtale om uttak av mat.  Personar frå andre klubbar, skal betala.

*  Me vil kun ha vaksne folk på salsapparatet.  De må rekna dette som ein arbeidsdag der det ikkje er høve til å ta med ungane.  Det er til tider nokså hektisk i kioskane, og vi treng plassen.

VEL MØTT TIL DUGNADSHELG I MOANE !!
DET ER DENNE HELGA SOM LEGG GRUNNLAGET FOR ØKONOMIEN I FOTBALLGRUPPA, SÅ ME VONAR ALLE KAN PRIORITERA FOTBALLEN DEI  DAGANE.

Helsing

Foreldrelaget for aldersfastlagd fotball:
Erna Hamrum  (99 39 56 32),  Britt Brugrand, Torill Ruud, Jorunn Røyrvik, Hanne Kvam

Fotballgruppa ved Kai Inge Cirotzki

FREDAG 27. JUNI
(kampar 8 – 19)

 

Kiosk Sør:
Kl 7-14: Hilde Selland, Tom Idar Kvam, Vivian Kvam, Anne Fossøy (Anne til 13)
Kl 9-16: Martha Synnøve Venjum, Wenche B. Lomheim
KL 10-17: Marie Ovrid, Audun Oklevik, Hilde Jåstad, Sindre Fardal (S), Frank Solberg (S)
KL 12-19: Katrin L.Nes, Elin Hillestad, Eva Tangen, Margrete Søhoel,  Marie Ruud Pettersen, Maiken S. Sviggum (D)

Kiosk Nord
Produksjon og salg av pommes frittes, pizza, kaffi, pølser + salg av grillmat

Kl 8-18: Karita H.Nes frityr
Kl 7-19: Erna Hamrum
Kl 9-16: Rine Kvam, Elin R.Søhoel,
Kl 7-14: kaffi, Trude Beate Skjerven
Kl 10-17: Janne Britt Fredheim, Jim Sletten,
Kl 11-18:  Grete Marie Solvi, Marita Linde, Elin Hilleren

Kl 12-19: Merete Servold
Kl 14-19:Ingvild Midtun,(trim), Ruth Karin Kvam, kaffi

Grill
Kl 10-18: Lars Magne Beheim
Kl 10.00-18.00:  Britt Brugrand

Ketil Hamrum: potetmos

Produksjon, i klubbhuset
(pakka frukt og cold cat, steika sveler)

Kl 7-12: May Britt H. Bø, sveler
Kl 7-16: Hanne Kvam,
Kl 9-15: Monica Heggestad
Kl 10-16:  Marife Thune

Hans Olav Meløy fyller på varer, 11-21

LAURDAG 28. JUNI
(kampar 8 – 19.40)

 

Kiosk Sør:
Kl 7-14: Torill Ruud, Ellen Johanne Lunde, Elin Hilleren, Ruth Iren Øydal
Kl 8-15: Katrine Henden (D), Kjerstin/Silje H.Carlsen
KL 9-16:  Bodil og Wenche B. Lomheim,  Anne Britt Hundershagen, Eva Tangen
Kl 11-18: Thomas Ackefjord, Silje Kauppi Rørvik (D),
Kl 12-19: Monica Brugrand, Marita S. Sviggum (D), Annikka Fardal (D)

Kiosk Nord
Produksjon og salg av pommes frittes, pizza, kaffi, pølser + salg av grillmat

Kl 7-19: Erna Hamrum
Kl 8-15: Rine Kvam,  frityr
Kl 15-16: Erna Hamrum, frityr
Kl 16-19: Anette Sletten, frityr
Kl 7-14: Elisabeth Alme, kaffi
Kl 14-19: Trude Beate Skjerven, kaffi
Kl 9-16: Ann Kristin Flatland, Marie Ovrid, Elin Søhoel,
Kl 10-17: Karianne Sanden, Audhild Aspelund (D), Marife Thune, Anja Renate Buskaker (D)
Kl 12-18: Anita Halvorsen, Marita Linde (D),
Kl 12-19: Marit H. Skjerven, Janne Britt Fredheim, Leif Åge Eikefjord,

Grill
Kl 10-18.: Lars Magne Beheim
Kl 10-18 : Britt Brugrand

Ketil Hamrum: potetmos

Produksjon, i klubbhuset
(pakka frukt og cold cat, steika sveler)

Kl 7-12: May Britt H. Bø, sveler
Kl 7-14: Anne Sandøy (T) Nina Cirotzki, Ine Jeanett Skjerven
KL 10-17: Monica Heggestad,
KL 11.30-18: Anne Grethe Lomheim

Hans Olav Meløy fyller på varer kl 11-21

SØNDAG 29. JUNI
(kampar 9 – 15)

 

Kiosk Sør:
Kl 8-15: Torill Ruud , Gunvor Kjos-Wenjum, Hilde Jåstad, Kjerstil/Silje H.Carlsen, Anne Britt Hundershagen, Gunn Irene Bruheim,
Kl 9-16: Katrine Henden (D), Ludvik Kjellevold, Helene Erfjord, Anne Fossøy
KL 10.30-15: Lena Kalhagen

Kiosk Nord
Produksjon og sal av pommes frittes, pizza, kaffi, pølser + sal av grillmat, oppleggjing

Kl 8-16: Erna Hamrum
Kl 8-15:Karita Nes, frityr
Kl 8-15: Marie Stølen (kaffi)
Kl 9-16:  Sigfrid A. Søvde, Audhild Aspelund, Ragnhild Borge Olsen, Leif Åge Eikefjord, Kjersti E. Tang, Franka Fransen (T)

Grill
Kl 10-16: Britt Brugrand

Ketil Hamrum: potetmos

Produksjon, i klubbhuset
(pakka frukt og cold cat, steika sveler)

Kl 7.00-15: Hanne Kvam Thomas Ackefjord, Malin Torgersen (D), Irene Flugheim (T)

Hans Olav Meløy påfyllar av varer kl 10-16