Vel blåst!

Enno ei vellukka gjennomføring av Lerum cup på Hafslo !

Me har fått rosande ord for blide parkeringsvakter, flott opplegg, gode tilbod i kiosken og  god organisering.  Mange har kome bort i kiosken og sagt at dei skal reklamera for turneringa heime.  Og dei som har budd på Hafslo, er strålande nøgde.

Idrettslaget har lagt bak seg den viktigaste veka for økonomien i laget. Me fekk ein fin auke i inntektene.

Det har vore mange dugnadstimar både før og i turneringshelga for å få alt til å fungera.  Takk til alle som hjalp til med bosplukking, vasking, parkering, skulevakthald, rydding og organisering av anlegget, dømming og til alle kioskvaktene !

Styret i Hafslo idrettslag