NY SAMARBEIDSAVTALE MED SPORTSBUI – GAUPNE

sport1 logo

Hafslo IL har inngått ny samarbeidsavtale med Sportsbui/Sport1 Gaupne gjeldande frå dags dato.

• Samarbeidsavtalen med Intersport Sogndal er avslutta frå dags dato.

• Medlemmar i Hafslo IL får 15% rabatt i butikken i Gaupne.

• Vi vil setje opp to kveldar i klubbhuset der de kan få utdelt nye kort, torsdag 14. august og måndag 18. august kl 16.30 – 18.00.

• Om de skal handle på butikken før desse datoane eller de ikkje kan møte i klubbhuset, tek de medlemskorta med i butikken for å byte der.