TRIMSESONGEN 2015 ER OVER!

Bøkene på postane er samla inn og det er tid for å levere inn skjema for Barnetrim og Trimmian 2015. Lever skjemane snarast mogleg og absolutt siste frist er 20.oktober!

Lever til ein i trimgruppa: Anne Sandøy eller Grete Marie Skårhaug Solvi (Klokkesteinvegen), Irene Flugheim (Galden), Line Hillestad Espeland (Hestnes) og Audhild Moe (Krabben).

Premieutdeling vert på HIL sin marknad søndag 1.november 2015.