Trimåret 2016 er i gang!

Last ned trimskjema for 2016 her. Trimskjema 2016 med vegforklaring

Trimpostane er dei same som i 2015. Trimgruppa vonar at auken i deltakinga held fram og at nettopp DU får mange fine turar i det kommande året.

Mange barn, ungdommar og vaksne fekk premiane sine på marknaden i dag – bra innsats!

Dorte Maria Hillestad fekk premie for flest poeng for barnetrim og Wenche B. Lomheim fekk premie for flest poeng blant vaksne Trimian. Gratulerer!