Sparebanken Vest Alpinsamling og Cup ved Sogn Skisenter 28.-29. januar

Planen for Sparebanken Vest Alpinsamling, samt Sparebanken Vest AlpinCup ved Sogn Skisenter 28.-29. januar er:

Laurdag 28. januar 2017

Sparebanken Vest Alpinsamling
SL, kl. 09.00-11.00

Sparebanken Vest AlpinCup
SL, kl. 16.00
Kvalik. renn til Hovudlandsrenn og Telenorleikane.

Søndag 29. januar 2017

Sparebanken Vest AlpinCup
SL, kl, 07.45
Kvalik. renn til Hovudlandsrenn og Telenorleikane.

NB! Det er pr. i dag ikkje forhold til å avvikle SSL i anlegget.