Dugnad før Lerum Cup 2017 i Moane onsdag 28.juni frå kl.17

Lerum Cup 2017 vert i år avvikla fredag 30.juni til søndag 2.juli. Det blir som vanleg dugnad i forkant i Moane onsdag 28.juni frå kl.17.00. Oppgåvene blir klargjering av baner, rigging av mål, nett, sperrenett, diverse rydding, kantslått mm. Oppgåver blir fordelt ved oppmøte i Moane!

Det blir forventa at alle trenarar, styret i Fotballgruppa, stadionstyret, og alle foreldre som har kryssa av for dugnad på påmeldingsskjemaet i forkant av Lerum Cup møter! Andre som er engasjerte i fotballen på Hafslo og som ønskjer å bidra, er også velkomne  til å delta på denne fellesdugnaden!
 
Håpar på godt oppmøte, og at mange ønskjer å bidra til at fotballbygda Hafslo nok ein gong er godt budde til fotballfest i Moane under årets Lerum Cup-helg!