Hafslovatnet Rundt palmesøndag 25.mars 2018

Palmesøndag 25. mars inviterar Hafslo IL til det 53. Hafslovatnet Rundt.

NB! Rennet vert arrangert på isen på Hafslovatnet om forholda held seg like gode også i dagane framover. Følg med på Facebook-sida vår for oppdateringar.

Det vert også arrangert distanserenn for klasse J/G 13-16 år, og sonerenn for 12 år og yngre.

Meir informasjon om klassar, påmelding mm finn de på skikretsen sine sider.

PÅMELDINGSFRIST: 23.MARS.