Dugnad før Lerum Cup 2018 i Moane onsdag 20.juni frå kl.17

   

Lerum Cup 2018 vert i år avvikla laurdag 23.juni til måndag 25,juni. Det blir som vanleg dugnad i forkant i Moane onsdag 20.juni frå kl.17.00.

Oppgåvene blir klargjering av baner, rigging av mål, nett, sperrenett, diverse rydding, kantslått, oppsetting av telt mm. Oppgåver blir fordelt ved oppmøte i Moane!

Det blir forventa at alle trenarar, lagleiarar, styret i Fotballgruppa, stadionstyret, og alle foreldre som har kryssa av for dugnad på påmeldingsskjemaet i forkant av Lerum Cup møter! Andre som er engasjerte i fotballen på Hafslo og som ønskjer å bidra, er også velkomne  til å delta på denne fellesdugnaden!
 
Håpar på godt oppmøte, og at mange ønskjer å bidra til at fotballbygda Hafslo er godt budde til nok ein fotballfest i Moane under årets Lerum Cup!