Årsmøte Hafslo Idrettslag torsdag 7.februar 2019

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2018 torsdag 7.februar 2019 kl.19.30.

Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet, må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan torsdag 24.januar 2019.

Årsmelding for 2018 med saksdokument vert gjort tilgjengeleg for medlemene i god tid før årsmøtet, og vi kjem tilbake med informasjon om korleis og når dette skjer på heimesida vår, på facebook-sida vår og i lokalavisa.

Hovudstyret i Hafslo IL