Årsmelding for 2020 og oppdatering om årsmøte 11.mars 2021

Som tidlegare annonsert vert det årsmøte for Hafslo IL torsdag 11.mars kl.19. Årsmøtet er planlagt avvikla på Eikum Hotell. På grunn av korona-situasjonen gjeld det retningslinjer for gjennomføring av slike møte, og styret skal diskutere retningslinjer for gjennomføring av årsmøtet på styremøte i morgon kveld.

Informasjon om korleis årsmøtet skal gjennomførast, oppdatert saksliste og saksdokument vert publisert på heimesida vår og Facebook-sida vår innan torsdag 4.mars.

Årsmeldinga for 2020 er no klar, og denne finn de i lenkja nedanfor:

I år vert årsmeldinga og øvrige saksdokument berre gjort tilgjengelege digitalt.

Styret i Hafslo IL