Klart for ny trimsesong

Trimsesongen 2022 er no avslutta, og det har vore mange spreke trimmarar på Hafslo også i år. Vi takkar alle som har delteke, og Trimgruppa vil markere dette på tradisjonelt vis under årets haustmarknad søndag 13.november!

For å være med i trekking av premiar må ein levere trimskjema for 2022 (sjå lenkje under). Dette leveres til trimgruppahafsloil@gmail.com eller til ein av medlemmene i Trimgruppa. For å være med i trekking må ein også være medlem av Hafslo idrettslag, og betale deltakarkontingent for hafslotrimmen (kontonr. 3785.07.20062, som merkes med trimskjema 2022 og namn). Det blir premiering til barn i barnehage- og grunnskulealder med minst 150 poeng, og gåvekort trekkes ut mellom alle som har fullført trimmian og vaksne med minst 500 poeng.

Ny trimsesong er i gang, og i lenkja nedanfor finn de skjema for trimbøkene sesongen 2023 i både PDF og Word-format med vegforklaring og informasjon om betaling med meir.

Georeg/postkassetrimmen: Det er no lagt til rette for at du kan ta i bruk desse app’ane for registrering av dine turar som alternativ til å skriva i turtrim-bøkene (postkassetrimmen er klar i løpet av veke 40). Alle trimmianpostane er tilgjengelege. App’ane kan lastast ned via Google Play, App Store eller tilsvarande. Turtrim-bøkene vil framleis vere tilgjengeleg, men vi oppfordrar til bruk av ein av desse app’ane.