Haustmarknad Hafslo IL 2022

Hafslo IL gjennomførte den tradisjonelle marknadshelga laurdag 12. og søndag 13.november 2022.

Laurdagen var det stand på Spar Hafslo med lynlotteri, tippekonkurransar og loddsal.

Søndagen var det tradisjonell Haustmarknad i Samfunnsbygget på Hafslo som starta med utdeling av premiar til dei spreke trimmarane som deltok i Trimsesongen 2022, og ekstra merksemd med utdeling av HIL-treningsjakker til dei supre utøvarane i Idrett for Alle – Natalie, Marta, Alexandra og Anna Iren!

Etter utdeling av premiar for Trimsesongen 2022, vart det som vanleg åresal, amerikansk auksjon, lykkehjul, tippekonkurransar. Haustmarknaden vart avslutta på tradisjonelt vis med trekning av vinnarane på loddbøkene. 

Gratulerer til alle som stakk av med gevinstar på loddbøkene, i lynlotteriet, tippekonkurransane og på lykkehjulet. Oversikt over alle vinnarane på loddbøkene finn de i lenkja nedanfor:

Alle vinnarane som ikkje var tilstades under trekninga i Samfunnsbygget søndag 13.november vert kontakta, og vil få overlevert gevinstane ved høve.

STOR takk til alle som støtta arrangementet vårt med sponsing av gevinstar. Utan den flotte støtta, hadde det ikkje vore mogleg å gjennomføre Haustmarknaden. Her følgjer ei oversikt over alle som har støtta oss under årets Haustmarknad (i tilfeldig rekkefølgje):

Luster Sparebank, Intersport Sogndal, NTP Avery Dennison, Sogn Skisenter, Walaker Hotell, Hillestad Traktorservice, GT Bil AS, Lustraporten, Stolpen Butikk (Esso Hafslo Bilsenter), Toyota Sogn, Berge & Co, Hans Nes Bygg AS, Eikum Hotell, Sogn Synssenter, Salong Perry, Fjordglas AS, Ove Oklevik, Spar Hafslo, Meny Sogndal, Lux House, Coop Byggmix Gaupne, Sogn Sparebank, Sparebanken Sogn og Fjordane, Bestebakken, Pryd og Brukskunst, Bohus Sogn, Magnar Høyum, Kvam Guiding og Service, PGP AS, NVRLND, Nybø Blomster, Fargerike Sogndal, Felleskjøpet Sogndal, Apotek 1 Sjøkanten, Sy og Strikkebui, Brødrene Lomheim AS, Coop Extra Sjøkanten, Josvanger Elektro, Leirdal Foto, Røyrleggjarservice Ola Skophamar, Lerum, NFF Sogn og Fjordane, Circle K Sogndal, MIX Sogndal, Europris Sogndal, Luster Tannklinikk, Kafe Krydder, Pryd og Brukskunst, Tess Sogndal, Familien Hår og Skjønnheit, Lillys Frisør, Trixie Frisør, Eilert & Edvin Holme AS, Arne Kvalen, IF Forsikring Sogndal, Sogndal Fotball, Eplet Bed and Apple, Trygve Espeland Murarforretning AS, Sogn Avis, Fargerike Sogndal, Skadesenteret Sogn, Vite Meir, Statkraft, LMI, Luster Trelastlager, Amfi Sogningen, Fjordglas AS

NB: Vi håpar vi har fått med alle bedrifter og personar som har støtta oss i oversikta ovanfor. Om nokon skulle mangle håpar vi å bli kontakta slik at vi kan rette opp i dette.

Takk også til alle som har støtta Hafslo IL under årets Haustmarknad ved kjøp av lodd i forkant, møtte på standen laurdag 12.november og som deltok i Samfunnsbygget søndag 13.november.

Vi vil også takke alle særgruppene, foreldre, utøvarar og andre som har bidrege med dugnad i forkant, under og i etterkant av Hafslo IL sin Haustmarknad 2022!

Med venleg helsing Marknadsnemnda i Hafslo IL.