Dugnadsskjema fotballsesongen 2019

Viser til tidlegare informasjon på heimesida om påmelding til fotballsesongen 2019:  http://hafslo-il.no/2019/01/pamelding-fotballsesongen-2019/ Som nemnt i tidlegare informasjon må alle fotballforeldre og fotballspelarar på seniornivå i Hafslo IL bidra med dugnad under Lerum Cup 22.-24.juni 2019, eventuelt annan dugnad i løpet av året. Det er derfor viktig at alle melder inn Les vidare Dugnadsskjema fotballsesongen 2019

Treningsavgift/ deltakaravgift sesongen 2019

I løpet av dei neste dagane, blir det sendt ut faktura for treningsavgift/deltakaravgift elektronisk via Min Idrett til alle som har meldt seg på sesongen 2019. Faktura blir sendt til registrert e-postadresse påmelding, og det er viktig at alle betalar treningsavgifta innan fristen som er sett på fakturaen. E-posten kjem frå leiar@hafslo-il.no. Les vidare Treningsavgift/ deltakaravgift sesongen 2019