Oppdatert saksliste med innkomne saker til årsmøtet 8.februar 2018

Som tidlegare varsla, vert det årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2017 torsdag 8.februar 2018 kl.19.30. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Vanlege årsmøtesaker. Det er kome inn saker til årsmøtet innan fristen som gjeld fleirbrukshall på Hafslo, kunstgrasbane 11ar i Moane og lysanlegg i Moane. Då alle desse innspela Continue reading Oppdatert saksliste med innkomne saker til årsmøtet 8.februar 2018

Årsmelding og saksliste til årsmøtet 8.februar 2018

Som tidlegare varsla på heimesida og på facebook-sida vår den 11.januar, vert det årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2017 torsdag 8.februar 2018 kl.19.30. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Vanlege årsmøtesaker. Minner om at saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet, må vera kome styret i hende seinast to Continue reading Årsmelding og saksliste til årsmøtet 8.februar 2018

Årsmøte for Hafslo IL 8.februar 2018

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2017 torsdag 8.februar 2018 kl.19.30. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Vanlege årsmøtesaker. Saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet, må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan 25.januar 2018. Årsmelding med saksdokument vert Continue reading Årsmøte for Hafslo IL 8.februar 2018

SFE-Cup hopp i Kvamsbakkane laurdag 13.januar 2018

   Det blir SFE-Cup hopp  i Kvamsbakkane på Hafslo laurdag 13.januar 2018 kl.12. Rekruttcup-renn i bakkestorleik frå 5 meter og oppover til 58 meter. Kun lengdemåling. Deltakarar treng ikkje hoppski, men arrangør har hoppski til utlån for dei som ønskjer det. Bakkane er opne for trening frå kl.11.00. Påmelding/registrering ved oppmøte Continue reading SFE-Cup hopp i Kvamsbakkane laurdag 13.januar 2018

God Jul og Godt Nyttår!

Vi nærmar oss slutten av 2017, og Hafslo Idrettslag kan nok ein gong sjå tilbake på eit flott og aktivt år. I skrivande stund har idrettslaget 675  registrerte medlemer, der 320 av desse  er jenter og gutar under 19 år. Vi har stor breidde når det gjeld aktivitetar, og har aktive grupper innan fotball, trim, langrenn, alpint, hopp, orientering og  barneidrett. I tillegg har vi fleire grupper og nemnder som gjer ein svært viktig og flott innsats for at vi kan oppretthalde eit høgt aktivitetsnivå. Dette gjeld mellom anna foreldrelaget for aldersfastlagt fotball, Lerum Cup-nemnda, marknadsnemnda, stadionstyret mm. Gruppeleiarane og styra i dei ulike særgruppene og nemndene gjer ein fantastisk innsats med å organisere og leggje til rette for at medlemene, og særleg for at Continue reading God Jul og Godt Nyttår!