HOPPTRENING OG SFE-CUP PÅ SOGN SKISENTER 3. og 5.MARS FRÅ KL.18

Det er dessverre ikkje mogleg å hoppe i Kvamsbakken på grunn av snøtilhøva så langt denne sesongen. Men i samarbeid med Sogn Skisenter inviterer hoppgruppa til hopptrening og SFE-cup i hopp tysdag 3. og torsdag 5.mars frå kl.18. Det er no laga til fire bakkar på Sogn Skisenter på Heggmyrane Continue reading HOPPTRENING OG SFE-CUP PÅ SOGN SKISENTER 3. og 5.MARS FRÅ KL.18

Årsmøte Hafslo IL 2019 torsdag 13.februar 2020 kl.19 – saksdokument

Det nærmar seg årsmøte for 2019, og nedanfor finn de informasjon om revidert Sportsplan for Fotballgruppa 2020-2022 og årsrekneskapen for 2019 som skal godkjennast på årsmøtet. Sportsplan for Fotballgruppa 2020-2022 har vore på høyring, og i lenkja nedanfor finn de framlegg til revidert sportsplan som skal vedtakast på årsmøtet: Om Continue reading Årsmøte Hafslo IL 2019 torsdag 13.februar 2020 kl.19 – saksdokument

Årsmelding for 2019 og saksliste med innkomne saker til årsmøtet 13.februar 2020

Det nærmar seg årsmøte for Hafslo IL torsdag 13.februar 2020 kl.19. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Som tidlegare varsla vert årsmeldinga for 2019, og innkomne saker til årsmøtet lagt ut her på heimesida seinast ei veke før årsmøtet. Årsmelding for 2019 finn de i lenkja nedanfor: Nokre eksemplar av Continue reading Årsmelding for 2019 og saksliste med innkomne saker til årsmøtet 13.februar 2020

Medlemsskap 2020

Vi er i gong med eit nytt år, og no i januar det sendt ut e-postar til alle registrerte medlemer med informasjon om korleis du betalar medlemskontigenten for 2020. Dette skjer som tidlegare gjennom det elektroniske medlemsregisteret i Min idrett, www.minidrett.no. Alle registrerte medlemer får tilsendt ein e-post frå leiar@hafslo-il.no. Continue reading Medlemsskap 2020

Årsmøte Hafslo Idrettslag torsdag 13.februar 2020

Det vert årsmøte for Hafslo Idrettslag for 2019 torsdag 13.februar 2020 kl.19. Årsmøtet vert som vanleg halde på Eikum Hotell. Vanlege årsmøtesaker. Saker som medlemene vil ha handsama på årsmøtet må vera kome styret i hende seinast to veker før årsmøtet, det vil seie innan torsdag 30.januar 2020. Årsmelding for 2019 med saksdokument Continue reading Årsmøte Hafslo Idrettslag torsdag 13.februar 2020

SSF Cup Skicross på Heggmyrane søndag 12.januar

Skisesongen er i gong, og Langrennsgruppa i Hafslo IL arrangerte søndag 12.januar 2020 SSF Cup i Skicross på Heggmyrane. Dette var tiårets og årets første arrangement i regi av idrettslaget, og Langrennsgruppa sørga for nok eit flott arrangement. 43 deltakarar i alderen 8 til 16 år deltok i dagens skirenn, Continue reading SSF Cup Skicross på Heggmyrane søndag 12.januar