Organiserte aktivitetar Hafslo IL veke 7

Her følgjer ei samla oversikt over aktivitetar i regi av Hafslo Idrettslag i veke 7 (15.-21.februar). Måndag 15.februar: Kl.1700-1800: Fotball G10 i gymsalen Kl.1800-1930: Basistrening i gymsalen – for born og unge 4.-6.klasse Kl.1930-2100: Fotball J13/14/15/17 i gymsalen Tysdag 16.februar: Kl.1730-1850: Fotball G11/12 i gymsalen Kl.1800-1900: Hoppleik ved Sogn Skisenter Les vidare Organiserte aktivitetar Hafslo IL veke 7

Organiserte aktivitetar i Hafslo IL veke 6 (8.-14.februar)

Trass i at korona-pandemien set nokre begrensningar for korleis vi kan gjennomføre organisert aktivitet i idrettslaget vårt, er det flott at særgruppene våre jobbar godt med å legge til rette for å gjennomføre aktivitet i tråd med korona-retningslinjene. Vi er glade for at vi kan gjennomføre eit aktivitetstilbod, særleg for Les vidare Organiserte aktivitetar i Hafslo IL veke 6 (8.-14.februar)

Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021

På grunn av korona-situasjonen, har Barneidrettsgruppa tenkt alternativt når det gjeld oppstart av skicupen vintersesongen 2021. Dette er eit arrangement som vanlegvis samlar opp mot 100 deltakarar i alderen 6 til 12 år + foreldre kvar onsdag i løpet av vintersesongen. Dessverre er det ikkje mogleg på noverande tidspunkt å Les vidare Barneidrettsgruppa startar opp koronavenleg skicup 2021

Påmelding fotballsesongen 2021

Sjølv om korona-pandemien framleis påverkar aktiviteten i samfunnet vårt, håpar vi likevel på ein meir normal fotballsesong i 2021 samanlikna med førre sesong. Kretsen planlegg sesongen på vanleg måte, og fristane for påmelding av lag til fotballsesongen 2021 nærmar seg. Fotballgruppa vår førebur også sesongen på vanleg måte. Alle som Les vidare Påmelding fotballsesongen 2021

Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Hafslo Idrettslag har ei eiga Barneidrettsgruppe for born opp til 12 år. Barneidrettsgruppa er svært viktig for rekruttering og tilrettelegging av varierte aktivitetar på tvers av særgruppene for dei yngste medlemene våre.   Leiar og styremedlemene i Barneidrettsgruppa har ansvaret for å organisere og lage ein plan for ulike aktivitetar Les vidare Barneidrettsgruppa treng ny leiar og nye tillitsvalde

Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Hafslo Idrettslag er opptekne av vidareutviklinga av Hafslo sentrum, og har i dag sendt innspel til varsel om start av områderegulering for Hafslo sentrum, melding om oppstart av planarbeid Plan-id 2020004 i Luster kommune. Høyringsfristen var 3.desember, men er no utsett til 18.desember. Det er også invitert til open kontordag Les vidare Innspel frå Hafslo IL til områdereguleringsplan for Hafslo sentrum

Oppstart basistreningar i veke 45

Måndagar og tysdagar framover vert det basistreningar i regi av skigruppene. Oppstart måndag 2. november 2020. Treningane er opne for alle medlemer i idrettslaget, men grunna korona-restriksjonar kan det ikkje vere meir enn 20 deltakarar i gymsalen. Aldersgruppe frå ca. 10 år og oppover. Måndagar kl 18.00-19.30 Basistrening koordinasjon (i Les vidare Oppstart basistreningar i veke 45